Thứ Ba , Tháng Một 17 2017
Home / Định nghĩa (page 2)

Định nghĩa

Định nghĩa là sự xác định bằng ngôn ngữ nhất định những đặc trưng cơ bản tạo thành nội dung của khái niệm về một sự vật, hiện tượng hay quá trình, với mục đích phân biệt nó với các sự vật, hiện tượng hay quá trình khác. Định nghĩa có vai trò quan trọng trong khoa học và là bộ phận căn bản trong mọi lý thuyết khoa học.

43 hàm Excel thường gặp trong hành nghề kế toán

Excel là gì?

Hàm Excel là gì? Hàm Excel là hàm được lập trình sẵn, dùng để tính toán hoặc thực hiện một chức năng nào đó. Việc sử dụng thành thạo Hàm Excel, sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được rất nhiều thời gian so với tính toán thủ công không dùng …

Read More »