10 File tài liệu phục vụ việc Quyết toán thuế 2016

0
225

Chia sẻ 10 File tài liệu phục vụ việc Quyết toán thuế 2016. Tải miễn phí 10 File tài liệu phục vụ việc Quyết toán thuế 2016.

Nhằm giúp anh/chị kế toán thuận tiện trong việc quyết toán thuế, nay, Free download 10 File tài liệu liên quan đến quyết toán thuế.

Tải 10 File tài liệu phục vụ Quyết toán thuế.

1. Danh sách công việc cần làm khi Quyết toán thuế.

2. Đối chiếu Báo cáo tài chính_Hỗ trợ kê khai_Phần mềm kế toán.

3. Hồ sơ pháp lý.

4. Kiểm tra đầu tài khoản 111_Tiền mặt_File mẫu.

5. Kiểm tra thuế giá trị gia tăng_Doanh thu_Chi phí.

6. Lưu ý kiểm tra sổ sách.

7. Mẹo kiểm tra sổ sách kế toán.

8. Phần mềm kiểm tra hóa đơn các doanh nghiệp bỏ trốn toàn quốc.

9. Tổng hợp_Các file kiểm tra_File mẫu.

10. Thuế thu nhập cá nhân.

Chia sẻ cho bạn bè cùng tải nha.

DOWNLOAD

Hoặc:

1 https://drive.google.com/file/d/0B4RCkHp7x82QTWVzVUdORFIwNmc/view

2. https://drive.google.com/file/d/0B4RCkHp7x82QcFo3M3E0aVRqcTQ/view

3. https://drive.google.com/file/d/0B4RCkHp7x82QQi1iSG5NTkFPZTA/view

tai-lieu

1. Danh sách công việc cần làm khi Quyết toán thuế.

2. Đối chiếu Báo cáo tài chính_Hỗ trợ kê khai_Phần mềm kế toán.

3. Hồ sơ pháp lý.

4. Kiểm tra đầu tài khoản 111_Tiền mặt_File mẫu.

5. Kiểm tra thuế giá trị gia tăng_Doanh thu_Chi phí.

6. Lưu ý kiểm tra sổ sách.

7. Mẹo kiểm tra sổ sách kế toán.

8. Phần mềm kiểm tra hóa đơn các doanh nghiệp bỏ trốn toàn quốc.

9. Tổng hợp_Các file kiểm tra_File mẫu.

10. Thuế thu nhập cá nhân.

Theo Facebook của Nguyễn Văn Chi

10 File tài liệu phục vụ việc Quyết toán thuế 2016
4.87 (97.42%) 62 votes