ATSM là gì?

0
192

ATSM là gì?

ATSM là viết tắt của cụm từ “Ảo Tưởng Sức Mạnh”.  ATSM là gì?.

ATSM là gì
ATSM là gì

– ATSM là viết tắt của ảo tưởng sức mạnh, nghĩa là các bạn lầm tưởng sức mạnh của bản thân, quá tự tin vào khả năng của chính mình. nâng tầm bản thân lên quá cao.
– Ảo tưởng sức mạnh giống như người hoang tưởng, luôn nghĩ mình là trung tâm của tất cả, hay mình có thể làm tất cả những việc mà thực ra không thực hiện được
– Nhiều bạn trẻ hiện nay không phân biết được rõ ràng tự tin và tự cao dẫn đến “ảo tưởng sức mạnh”

ATSM là gì
ATSM là gì

Đây là trạng thái hoang tưởng về một khía cạnh nào đó của bản thân, trong khi thực tế không phải như vậy. Có thể hiểu nôm na ATSM là trạng thái tưởng sức mạnh của mình HƠN người khác trong khi thực tế KHÔNG bằng họ.

ATSM là gì
ATSM là gì

Sau đây là một số dịch nghĩa “vui” của ATSM: Anh Tự Sướng Mà, Anh Thật Sung Mãn, Anh Thích Sờ Mó,…

ATSM là gì

Có hai định nghĩa cho ATSM. ATSM trên mạng xã hội và ATSM là một tổ chức.

ATSM International là gì?

International là gì?
International là gì?

Được tổ chức vào năm 1898, ASTM International là một trong các tổ chức đặt ra các tiêu chuẩn
quốc tế lớn nhất trên thế giới. Tại ASTM International, các nhà sản xuất, người sử dụng, khách tiêu
dùng và những người khác trên khắp thế giới cùng hợp nhau lại để đặt ra các tiêu chuẩn hợp nhất
tự nguyện. Các tiêu chuẩn của ASTM được đặt ra theo một tiến trình bao gồm các nguyên tắc về Trở
ngại kỹ thuật liên quan đến Thỏa thuận Buôn Bán của Tổ chức Thương mại Thế giới. Tiến trình đặt
ra các tiêu chuẩn của ASTM có tính công khai và minh bạch, giúp cho các cá nhân và chính quyền
tham gia trực tiếp và bình đẳng, trong một quyết định hợp nhất toàn cầu.

ATSM là gì?
5 (100%) 5 votes