KLQ có nghĩa là gì? klq là gì?

0
92

Viết tắt trên Facebook (FB), ngôn ngữ Teen thường dùng đăng Status (Stt) trên FB: klq, clq, ad, rela, cfs, mem, cmt, stt là gì? là viết tắt của những từ gì trong tiếng Anh?

clq

Ý nghĩa những từ viết tắt hay dùng trên Facebook.

KLQ là gì ?(klq = không liên quan),
CLQ là gì ?(clq = có liên quan),
ĐLQ là gì ?(đlq = đéo liên quan),
QTQĐ là gì ?(qtqd = quá trời quá đất)
OMC là gì ? (Oh my chuối – phiên bản tự chế của OMG – Oh my God)
Đậu xanh rau má là gì ? (nói lóng một tiếng chửi thề),
CLGT là gì ?: (clgt = Cần lời giải thích) (cũng có nghĩa là: Cái lz gì thế?),
Oh Shit là gì ?(tiếng Anh có nghĩa là chất thải, phân, bạn trẻ dùng thay tiếng chửi),
CMNR là gì ? : Con mẹ nó rồi
tks là gì ? = thanks – cảm ơn
BF là gì ?: Boy friend (bạn trai)
GF là gì ?: Girl friend (bạn gái)
PM là gì ?: Private message (nói chuyện riêng)
Gato là gì ? : Ghen ăn tức ở
COCC là gì ? :  Con ông cháu cha
Ôi cái ĐM là gì ? : Ôi cái định mệnh

ATSM là gì ?: Ảo tưởng sức mạnh

Xem Đầy đủ ở đây : Stt viết tắt trên Facebook – stt ngắn

KLQ có nghĩa là gì? klq là gì?
5 (100%) 1 vote