KLQ là gì? klq là gì?

0
106

Viết tắt trên Facebook (FB), ngôn ngữ Teen thường dùng đăng Status (Stt) trên FB: klq, clq, ad, rela, cfs, mem, cmt, stt là gì? là viết tắt của những từ gì trong tiếng Anh?

clq

Ý nghĩa những từ viết tắt hay dùng trên Facebook.

KLQ là gì ?(klq = không liên quan),

CLQ là gì ?(clq = có liên quan),

ĐLQ là gì ?(đlq = đéo liên quan),

QTQĐ là gì ?(qtqd = quá trời quá đất)

OMC là gì ? (Oh my chuối – phiên bản tự chế của OMG – Oh my God)

Đậu xanh rau má là gì ? (nói lóng một tiếng chửi thề),

CLGT là gì ?: (clgt = Cần lời giải thích) (cũng có nghĩa là: Cái lz gì thế?),

Oh Shit là gì ?(tiếng Anh có nghĩa là chất thải, phân, bạn trẻ dùng thay tiếng chửi),

CMNR là gì ? : Con mẹ nó rồi

tks là gì ? = thanks – cảm ơn

BF là gì ?: Boy friend (bạn trai)

GF là gì ?: Girl friend (bạn gái)

PM là gì ?: Private message (nói chuyện riêng)

Gato là gì ? : Ghen ăn tức ở

COCC là gì ? : Con ông cháu cha

Ôi cái ĐM là gì ? : Ôi cái định mệnh

ATSM là gì ?: Ảo tưởng sức mạnhRate this post